Col·laboracions


Archivel Farma Archivel Farma S.L.

El Sr. Amat i el Dr. Cardona són consellers d’Archivel Farma S.L., empresa biofarmacèutica especialitzada en la recerca i el desenvolupament clínic de nous fàrmacs. L'activitat principal d'Archivel Farma S.L. es centre en el camp de la tuberculosi, més concretament, al tractament de la infecció tuberculosa latent.VCN Biosciences VCN Biosciences S.L.

Bioemprèn S.L. ofereix assessorament estratègic a l’empresa VCN Biosciences S.L., spin-off del grup de Viroteràpia de l’ICO / IDIBELL.
VCN Biosciences S.L. centre la seva activitat en el disseny i desenvolupar nous fàrmacs per al tractament del càncer fent l’ús de la plataforma tecnològica que ofereixen els adenovirus oncolítics.Phyture Biotech Phyture Biotech S.L.

Bioemprèn S.L. ofereix assessorament estratègic a l’empresa Phyture Biotech S.L., spin-off de la Facultat de Farmàcia de la UB especialitzada en produir material vegetal provinent de cultius cel·lulars.Specipig SPECIPIG S.L.

Bioemprèn S.L. és sòcia i promotora de Specipig S.L., empresa pionera en la cria de porcs en condicions SPF.
Specipig S.L. centre la seva activitat en la producció de porcs, lliures de patògens específics, per ús experimental.Servipig SERVIPIG

Bioemprèn S.L. està impulsant el projecte Servipig amb l’objectiu de posar en funcionament un Centre d’Investigació Biomèdica on s’utilitzi el porc com a model experimental.